24h opieka w domu pacjenta

Chcąc wyjść naprzeciw osobom, które ze względu na swój podeszły wiek lub stan zdrowia nie mogą w pełni samodzielnie funkcjonować w swoich domach, świadczymy usługi pielęgniarskie w domu pacjenta na terenie powiatów: Nowosądeckiego, Limanowskiego, Gorlickiego oraz Brzeskiego. Usługa ta pozwala jak najdłużej pozostać osobie starszej, chorej czy niepełnosprawnej w swoim środowisku bez potrzeby przenoszenia jej do jednostek stacjonarnych do momentu pogorszenia stanu zdrowia.

Zakres usług świadczonych przez pielęgniarkę jest bardzo szeroki i obejmuje cały obszar pomocy w codziennym życiu. Opieka nad osobami starszymi i przewlekle chorymi wymaga odpowiedniego dobrania planu opiekuńczego, który jest tworzony przez Zespół Leczniczo-Opiekuńczy. Personel odwiedzający chorego w domu dba o kwestie nadzoru nad leczeniem, profilaktyką oraz wdrażaniem wszelkich zaleceń lekarskich. Wykonuje również wszelkie czynności niezbędne podczas opieki nad osobami w podeszłymi wieku cierpiącymi na zaburzenia psychiczne takie jak demencja starcza czy alzheimer. Mają one na celu utrzymać podopiecznego w możliwie jak najlepszej kondycji psychofizycznej. Czas spędzony u osoby przewlekle chorej lub niepełnosprawnej jest dobrany indywidualny oraz w miarę możliwości rozłożony na całą dobę. W przypadkach tego wymagających ze względu na okresowe pogorszeniu zdrowia pielęgniarka sprawowała by również opiekę nad chorą osobą również w godzinach nocnych.

Opieka tego typu jest również dedykowana osobą których stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu w wyniku urazu lub przebytej choroby oraz dla osób niepełnosprawnych które potrzebują wizyt rzadziej lecz w dalszym ciągu pomoc osób trzecich jest niezbędna. Każdą osobę chorą, starszą czy niepełnosprawną, która potrzebuję pomocy prosimy o kontakt w celu pomocy za pośrednictwem darmowej informacji czynnej całą dobę. Personel udzieli informacji na temat sposobu finansowania opieki nad osobami w podeszłym wieku, miejscami do których można udać się o pomoc w kwestii osoby niepełnosprawnej, ośrodkach świadczących całodobową opiekę nad chorymi oraz wiele innych przydatnych informacji podczas opieki nad osobą zależną.