Cisy w Mogilnie

Cisy w Mogilnie – rezerwat leśny, stanowisko cisa, naturalny zespół buczyny karpackiej. Większość drzew przekracza wysokość 8 metrów.Rezerwat przyrody Cisy w Mogilnie jest rezerwatem przyrody umiejscowionym w gminie Korzenna, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Położony jest na północnych stokach Jodłowej Góry (wysokość – 715 m n.p.m., zalesiony szczyt w Beskidzie Niskim w tzw. Górach Grybowskich, na długim grzbiecie przebiegającym od Mużenia (450 m n.p.m.) nad Nowym Sączem po Rosochatkę (753 m n.p.m.) nad Ptaszkową) na Pogórzu Rożnowskim.

zczególnej ochronie w rezerwacie Cisy w Mogilnie podlega naturalne siedlisko cisa pospolitego.Jest to gatunek wiecznie zielonego iglastego drzewa lub dużego krzewu z rodziny cisowatych. Jest też gatunkiem najwcześniej objętym ochroną w naszym kraju, bowiem chroniony jest od 1423 roku. Ochrona została wówczas ustanowiona na mocy statutu warckiego, wydanego przez króla Władysława Jagiełłę, który chciał ograniczyć eksport drewna cisowego. Dawniej był ceniony jako źródło trwałego i twardego drewna, z którego wykonywano broń, naczynia oraz który wykorzystywano w budownictwie.
Cis pospolity Osiąga 20 m wysokości. Rośnie bardzo wolno, początkowo 10-15 cm rocznie, potem przyrost ustaje. Korona w młodości jest stożkowata, później staje się zaokrąglona, bardzo gęsta. Kora natomiast jest cienka, łuszcząca się i brązowawa.

Przebieg trasy: Nowy Sącz – Piątkowa – Lasek Falkowski – Falkowa – Mystków – Mszalnica – Cieniawa – Jodłowa Góra 715 m.n.p.m. (Rezerwat Cisy w Mogilnie) – Boguszowa – Piątkowa – Nowy Sącz