O nas

Dom Pomocy Społecznej im. Ojca Pio

położony jest w miejscowości Mogilno, w gminie Korzenna, w powiecie nowosądeckim, województwo małopolskie. Odległość od Gminy Korzenna 6 km, od miasta powiatowego, Nowego Sącza 12 km. Wokół DPS-u znajduje się enklawa zieleni, tzw. teren zielony z elementami małej architektury (pergole, ławki, teren przeznaczony na ognisko i grill, alejki spacerowe*). Piękne otoczenie Domu i sprzyjający mikroklimat służą odprężeniu, odpoczynkowi oraz niezapomnianym doznaniom estetycznym.

Budynek Domu przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na rzecz mieszkańców, Dom prowadzi podstawową działalność opiekuńczo-terapeutyczną, medyczno-rehabilitacyjną oraz socjalno-bytową przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracowników, realizując pełną opiekę holistyczną. W ramach zajęć z podopiecznymi stosowana jest m.in. terapia zajęciowa, muzykoterapia, rehabilitacja, psychoterapia i wiele innych form terapeutycznych.

Podstawowa opieka medyczna

Nasi Podopieczni znajdują się pod stałą opieką medyczną. Wedle potrzeby w DPS przyjmuje lekarz POZ sprawujący opiekę nad wszystkimi mieszkańcami, a także lekarze specjaliści z Poradni Zdrowia Psychicznego, Diabetologicznej, Neurologicznej, Chirurgicznej, Ortopedycznej i Gastrologicznej. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, a także zlecone przez lekarzy zabiegi takie jak iniekcje, pobrania materiału do badań diagnostycznych, opatrunki wykonuje wykwalifikowany personel Domu. W razie zaistniałej konieczności podopieczni korzystają także z Poradni Specjalistycznych i leczenia szpitalnego w Nowym Sączu.
W ramach akcji profilaktycznych przeprowadzane są szczepienia przeciw grypie, badania laryngologiczne, kardiologiczne i w kierunku osteoporozy. Realizujemy również wnioski na pielucho majtki, sprzęt ortopedyczny i recepty na leki, ponosząc koszty odpłatności za nie do wysokości limitów cen. Personel służy pomocą w każdej sytuacji, jest oddany, pełen ciepła i troski.

Rehabilitacja

Prowadzona jest na zlecenie lekarza przez fizjoterapeutkę zatrudnioną w Naszym Domu.
Każdy mieszkaniec ma zlecony indywidualny tok usprawniania, a oprócz tego wszyscy biorą regularnie udział w gimnastyce ogólno kondycyjnej i spacerach. W rehabilitacji wykorzystujemy następujący sprzęt:

 • rower treningowy
 • pas wibracyjny
 • UGULl
 • lampa solux
 • diadynamic
 • urządzenie do masażu stóp
 • przybory do ćwiczeń manualnych.

Wykonywane są również masaże ręczne oraz prowadzona jest terapia manualna.
U osób unieruchomionych w łóżku prowadzona jest rehabilitacja czynna i bierna.

Dostępne formy terapeutyczne w DPS

 • Rehabilitacja ruchowa
 • Fizykoterapia
 • Rekreacja
 • Terapia społeczna

Arteterapia

która obejmuje zajęcia z zakresu form terapeutycznych plastyki, muzyki, teatru, biblioterapii, zabawkarstwa, hafciarstwa, szydełkowania i aplikacji. Ważnym celem tych zajęć jest nabycie poczucia bycia potrzebnym i dowartościowanym.

Dom Pomocy Społecznej jest miejscem życia dla swoich mieszkańców, dlatego wszelkie działania są realizowane z ich udziałem. Zagwarantowanie mieszkańcom choćby cząstkowego udziału w organizowaniu swojego życia jest warunkiem podmiotowego ich traktowania, które sprzyja przejawianiu i wspomaganiu różnych form aktywności w zakresie codziennego funkcjonowania. Oczywiste jest, że funkcjonowanie każdego człowieka niezależnie od poziomu psychofizycznego opiera się na przejawianiu i realizowaniu aktywności, która jest jedną z fizjologicznych potrzeb człowieka. Aktywność człowieka dotyczy integralnie pojmowanego funkcjonowania. To jej rodzaje muszą poruszać wszystkie sfery życia, takie jak: fizyczna, psychiczna, intelektualna, społeczna.

Muzykoterapia

wykorzystywanie muzyki w postaci grania, śpiewania, słuchania i tworzenia. Muzykoterapia jest jedną z form psychoterapii. Daje możliwość odreagowania napięć emocjonalnych, ma działanie pobudzające do działania. W tej formie zajęć można uczestniczyć biernie poprzez przyglądanie się zajęciom i słuchając muzyki. Natomiast tworzenie muzyki, śpiewanie, tańczenie jest aktywnym sposobem uczestniczenia w terapii. Przykładem zajęć jest wspólne słuchanie muzyki lub dyskusja na temat wysłuchanych melodii. Poza tym mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w koncertach, spektaklach.

Kultura i rozrywka

W Domu Naszym podejmowane są liczne działania mające na celu nawiązywanie przez Mieszkańców nowych kontaktów, poszerzanie grona przyjaciół, zacieśnianie więzi nimi a ich bliskimi i personelem, a także integracje ze środowiskiem lokalnym. W tym celu organizujemy stałe uroczystości z okazji imienin, urodzin, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Pierwszego Dnia Wiosny, Sobótki, Dnia Matki, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz zabawa Sylwestrowa. Organizowane są także zajęcia w plenerze – dbanie o teren wokół Domu, klomby kwiatowe i zieleńce, ogniska, wycieczki.