Pobyt Dzienny w Ośrodku Osób w Podeszłym Wieku

Wiele osób które zajmują się swoimi bliskim w podeszłym wieku muszą często wybierać pomiędzy pracą zawodową a opieką nad kimś z rodzinny. Chcąc pomóc osobą z takim problemem  Dom Pomocy Społecznej im. Ojca Pio chce otworzyć oddział dziennego pobytu. Osoby starsze które nie mogą być pozostawione w ciągu dnia bez opieki są odbierane z miejsca zamieszkania i przywożone do ośrodka, a następnie ponownie odwożone do swojego miejsca zamieszkania. Podczas pobytu w ośrodku zapewniona jest im opieka lekarska, pielęgniarska oraz ćwiczenia z fizjoterapeutą- wedle potrzeb. Osoby te mogą również uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych i integracyjnych z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej im. Ojca Pio. Dzienna opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi wpływa pozytywnie na osoby starsze, które często czują się samotne i niepotrzebne w sowim środowisku. Włączając Ich do grupy osób wymagających niejednokrotnie większej pomocy niż oni sami, powoduje iż zaczynają się udzielać podczas opieki nad innymi pacjentami co przyczynia się do wzrostu poczucia własnej wartości oraz przynosi radość z niesienia pomocy innym.

Tego rodzaju opieka pozwala osobą starszym poznać jak wygląda życie w ośrodku, a co za tym idzie zaaklimatyzować się na tyle iż w razie ewentualnego pogorszenia zdrowia i wymogu całodobowej opieki, przeniesienie się do DPS-u na stałe nie było by tak stresując. Również mieszkańcy ośrodka skorzystali by na odwiedzinach osób które nie przebywają z nimi na co dzień.
Nad całą opieką sprawuje pieczę Pani psycholog, która przygląda się zachowaniom podopiecznych i interweniuje w momencie pojawienia się niepokojących przesłanek  sygnalizujących złe samopoczucie mieszkańca. Poprzez rozmowy stara się poznać problem i wspólnie go przepracować tak aby nie dopuścić do depresji która bardzo często dotyka  osoby w podeszłym wieku.
Należy zaznaczyć iż osoby uczestniczące w pobycie dziennym muszą być w odpowiednio dobrym stanie zdrowia. Usługa dziennej opieki była by prowadzona w godzinach od 7 do godzinny 16.30.