Struktura organizacyjna Fundacji

Zarząd Fundacji składa się z:

  • Prezes – Tymon Klimek
  • Wiceprezes – mgr Magdalena Dudzik
  • Członek Zarządu – Elżbieta Klimek

Radę Fundacji tworzą:

  • Przewodniczący – mgr Marek Klimek
  • Wice-przewodniczący – Natalia Bieniek
  • Sekretarz – Maciej Blak

Prezes, Pan Tymon Klimek jest dyrektorem Domu Pomocy Społecznje dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku, od 3 lat. Jest specjalistą z zakresu zarządzania i organizacji jednostek opieki społecznej oraz poszerza swoją wiedzę po przez kontynuacje nauki na kierunku medzycznym. Bierze aktywny udzial w rzyciu społeczno-kulturalnym regionu. Jest postacią szanowaną i rozpoznawaną wśród społeczności lokalnej.

Wiceprezes, Pani Mgdalena Dudzik zawodowo pracuje jako psycholog transportu, wykładowca i trener kompetencji społecznych. Jest właścicielką Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach której zajmuje się przeprowadzaniem badań psychotechnicznych kierowców i operatorów maszyn, prowadzeniem diagnozy psychologicznej, udzielaniem konsultacji psychologicznych oraz prowadzeniem szkoleń, warsztatów i treningów kompetencji społecznych, życiowych i rodzicielskich oraz komunikacji partnerskiej. Pracuje również jako wykładowca w szkole policealnej gdzie wykłada psychologię społeczną. Ukończyła z wyróżnieniem studia wyższe na kierunku: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu w 2011 roku oraz studia podyplomowe z psychologii transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim, zakończone w 2012 roku. Jest uprawnionym psychologiem do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i operatorów maszyn w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Ponadto posiada uprawnienia pedagogiczne, które zdobyła na kursie kwalifikacyjnym realizowanym przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji. Jest również absolwentką Szkoły Mediacji realizowanej przez Krajowe Centrum Mediacji według standardów ENMA (Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji) Statut Fundacji “Prawdziwy Dom”

Pobierz dokument – statut 2013